Optik koherens tomografi (OKT) retina, özellikle makula ve optik sinir başı anatomisinin görüntülenmesini sağlayan bir görüntüleme yöntemidir. Girişimsel bir yöntem değildir. OKT kızıl ötesine yakın laser ışınları yardımıyla dokuların geri yansıtma özelliklerini kullanarak retinanın iç yapısı hakkında yüksek çözünürlükte bilgiler sağlar. Gözün önden arkaya makulaya kadar şeffaf ortamlardan oluşması nedeniyle bu yöntem sayesinde bir nevi makuladan canlı biopsi yaparcasına kesit alarak bilgi sahibi olmak mümkün olmaktadır. Retina yapılarının yansıtıcılık derecelerine göre farklı renklendirilmiş kesitlerde retinanın her bir hüce tabakasını ayrı ayrı görebilmek mümkündür.

Bu sayede normal ve patolojik dokular hakkında yapısal bilgilerin yanısıra yapıların hacimsel boyutları ve farklı yansıtıcılık  özelliklerine bakarak iç yapıları hakkında da bilgi elde edebiliriz. Optik koherens tomografi makula ödemi, makula deliği, epiretinal  membran, yaşa bağlı makula dejenerasyonu, optik disk patolojilerinin yanında özellikle glokomda retina sinir lifi tabakası  kalınlığının değerlendirilmesi ve ön segment yapılarının görüntülenmesinde de kullanılmaktadır. Bilinen bir yan etkisi yoktur.

* Sağlıklı  bir  makuladan  yatay  aksta alınmış
çizgisel kesit (Line)

* Sağlıklı bir makuladan hem  yatay  hem  dikey              *Sağlıklı   bir     makuladan     yukarıdan    aşağı 
aksta    alınmış    çizgisel     kesit      (Cros Line)               tarama   şeklinde (Rester) yatay aksta alınmış
                                                                                                      çizgisel  kesit 

            

* Sağlıklı   bir   makulanın   üç   boyutlu     olarak             * Yaşa       bağlı       makula      dejenerasyonuna 
topografik yapısı                                                                      (Sarı nokta hastalığı)       bağlı         kanamaların   
                                                                                                      olduğu bir   makuladan  yatay  ve  dikey   aksta  
                                                                                                      alınmış  kesit  görüntüleri.  Subretinal   kanama  
                                                                                                      ve  retina   pigment   epiteli   seröz    dekolmanı  
                                                                                                      patolojileri