Gözün ağ tabakasını (retina), göz içi damarlarını, makula ve sinirini değerlendirmek için yapılan muayene yöntemidir. Bu amaçla kullanılan cihaza oftalmoskop adı verilir. Sağlıklı bir retina muayenesi için göz bebeklerinin damlalar yardımı ile genişletilmesi gerekir.

Retina muayenesinin iki türü mevcuttur; Bunlar direkt ve indirekt oftalmoskopi yöntemleridir. Sıklıkla kullanılan direkt oftalmoskopi yöntemidir. Bu işlem sırasında direkt oftalmoskop cihazı kullanılır. Bu cihaz üzerinde mercekler ve ışık kaynağı bulundurmaktadır. Cihaz hastanın gözüne yaklaştırılarak göz içi yapıların değerlendirilmesine olanak verir. Daha ileri değerlendirme gereken durumlarda ise indirekt oftalmoskopi yöntemi kullanılır. Bu muayene yöntemi ise hekimin kendi kafasına taktığı ışıklı bir cihaz ve mercek kullanılarak yapılır. Bu yöntem ile retinada çok daha geniş alanları uç noktaları da değerlendirmek mümkündür.