Göz içi basıncının ölçülmesi işlemidir. Glokom olgularının tanısı ve takibi için çok önemlidir. Dört temel yöntem ile ölçüm yapılabilir.

Dijital Tonometri: Doktor kendi her iki elinin işaret parmaklarını hastanın göz küresi üzerine hafif basınç uygulayarak gözün sertliğini muayene etmesi yöntemidir. Deneyim gerektiren ve hekime kabaca göz içi basıncı hakkında bir fikir veren yöntemdir.
Schiötz Tonometresi (Düzleştirici tonometre): Göze damlatılan anestetik bir damla sonrası hasta yatar pozisyonda ve tam karşısındaki bir noktaya bakarken cihazın kendi ağırlığı ile korneaya teması ile göz içi basıncı ölçülür. Hata payı yüksek olduğu için günümüzde pek kullanılmamaktadır.
Aplanasyon tonometresi (Düzleştirici tonometre): Goldmann aplanasyon tonometresi bu yöntem ileölçüm yapar. Oldukça sık kullanılan ve gerçeğe en yakın değer elde edilen en güvenilir tonometre çeşididir. Biyomikroskoplara takılan bu aletin göze damlatılan anestetik madde sonrası kornea yüzeyini düzleştirmesi ile ölçüm yapılır. Kornea kalınlığına bağlı olarak gerçekten farklı sonuçlar vermektedir. bu nedenle hekimin elde ettiği sonucu kornea kalınlığına göre düzeltmesi gerekebilir.
Havalı Tonometre (Non-kontakt Tonometre): Hava üflemeli tonometreler bu gruba girer. Cihazın göze teması yoktur. Kornea yüzeyi aletten püskürtülen hava ile düzleştirilir ve yansıyan hava tekrar alet tarafından algılanarak ölçüm yapılır. Hastanın ölçüm sırasında uyumu önemlidir. Doğru yapılmayan ölçümlerde yanlış yüksek değerler elde edilebilir.