TANIM: Retinada atar ve toplardamarlardan oluşan son derece yaygın damarlar sistemi bulunmaktadır. Retinanın toplardamarlarında meydana gelen bir tıkanıklığa retinal ven tıkanıklığı, atardamarlarında meydana gelen tıkanıklığa ise retinal arter tıkanıklığı denir.

RİSK FAKTÖRLERİ ve SEBEPLERİ: Retina ven tıkanıklıkları sıklıkla 50-60 yaş arasında görülür, hipertansiyon, damar sertliği, pıhtılaşma problemleri ve diyabeti olan hastalar risk altındadırlar. Retinal arter tıkanıklıklarına genellikle kan dolaşımındaki küçük bir emboli (pıhtı) neden olur. Yüksek kan kolesterol değerleri, kalp hastalığı, arteriyoskleroz, sistemik hipertansiyon, diyabet ve retinal arter tıkanıklığı için risk faktörleridir.

* Retina damar dal tıkanıklığına bağlı sadece tıkalı alanda retinal kanamalar

BULGULAR: Her iki tıkanma tipinde de ani ağrısız görme kaybı gelişir.

TANI TESTLERİ: Biomikroskopik göz muayenesinde retinal ven tıkanıklıklarında retina tabakalarında kanamalar, retina içi sıvı toplanmaları, retina içi madde birikimleri, arter tıkanıklıklarında ise retinada tıkanma alanına uyan bölgede solukluk ve ödem görülebilir. Tanı ve hasarın saptanması için retina anjiografisiretina tomografisi çekilebilir. Neden olan risk faktörlerinin değerlendirilmesi için kan tahlilleri, iç hastalıkları, kardiyoloji konsültasyonları, boyun damarlarındaki daralmaları değerlendirmek için dopler ultrasonografi gibi tetkikler gerekebilir.

* Retina damar kök tıkanıklığına bağlı yaygın kanamalar

TEDAVİ: Arter tıkanmasında hasta 6-8 saatten daha erken dönemde henüz retina örme hücreleri tahrib olmadan gelirse değişik yöntemlerle ( ön kamara parasentezi, göz içi basıncını düşürücü ilaçlar, göz masajı) göz içi basıncında hızlı düşme sağlayarak arterdeki tıkanıklığın açılması sağlanabilir. Yine erken dönemde hiperbarik oksijen tedavisi ile bazen az da olsa görme artışı elde edilebilmektedir. Ven tıkanıklıklarında hastanın durumuna göre göz içi ilaç enjeksiyonları, lazer fotokoagulasyon tedavileri bazen de cerrahi operasyonlar gerekebilir. Altta yatan risk faktörlerinin tedavisi ve gelişebilecek glokom gibi göz komplikasyonları açısından hastaların takipleri önemlidir.