TANIM: Bulber konjonktivada (gözün beyaz kısmı) genelde nazal (buruna yakın olan kısım) taraftan korneaya doğru ilerleyen beyaz-kırmızı renkte anormal fibrovasküler dokudur.

SEMPTOMLAR VE BULGULAR: Ufak olanları genelde herhangi bir şikayet yaratmazlar, boyutları arttıkça gözde batma, kızarıklık, yanma, düzensiz astigmatizma sonucu görmede azalma şikayetleri yapabilirler.

SEBEPLER VE RİSK FAKTÖRLERİ: Erişkinlerde; daha çok uzun süreli güneşe maruz kalanlarda, kuru ve tozlu ortamlarda çalışanlarda görülür.

YARDIMCI TETKİKLER VE TANI: Biyomikroskobik muayene ile konulur.

TEDAVİ: Ufak boyutlu asemptomatik olgularda herhangi bir tedavi uygulanmaz, korneal yüzeye doğru yürüyen semptomatik olan olgularda cerrahi eksizyon uygulanır.