TANIM: Maküler ödem merkezi görme kaybının en sık sebeplerinden birisidir. Makülada retina içerisinde sıvı toplanır. Ödem retina içi kistler şeklinde olduğundan bu duruma kistoid maküla ödemi denilir. Ödem geliştiğinde hastanın merkezi görmesi bozulur.

RİSK FAKTÖRLERİ ve SEBEPLERİ: Katarakt cerrahisi, yaşa bağlı maküla dejenerasansı, üveit, diyabet, retinal damar tıkanıklığı veya ilaç toksisitesiyle ilişkili olabilir. Katarakt ameliyatını takiben daha çok iki ile dört ay arasında bazen ise daha geç olarak ilk 1 yıl içinde %1-3 olasılıkla kistoid makula ödemi ortaya çıkar.

BULGULAR: Bulanık görme ve merkezi görmede azalma ile kendini gösterir. Ancak bu klinik tablo bir hastalığa çok özgün olmayıp değişik hastalıklarda görülebilmesi sebebiyle göz hekimi tarafından ayırıcı tanı maksadıyla iyi araştırılması gerekir.

TANI TESTLERİ: Göz muayenesi ile tanı konulabilir. En sık kullanılan tanı yöntemi Optik Koherans Tomografi (OCT). Bunun dışında eğer gerekli görülürse Fluorescein Fundus Anjiografi (FFA) incelemesi yapılır.

TEDAVİ: Kistoid makula ödemi tedavisinde enflamasyonu baskılayan ilaçlar kullanılır. Bunlar göz damlaları olduğu gibi, hastanın klinik tablosuna bağlı intravitreal veya sistemik tedavi uygulaması da olabilir. Medikal tedavi yetersiz kaldığında vitrektomi sınırlı da olsa fayda sağlayabilir.