TANIM: Uzaktaki bir nesneden göz paralel olarak gelen ışınların retinaya ( gözün ağ tabakası) odaklanamamasına bağlı refraksiyon kusurları tanımlanmıştır bunlar miyopi, hipermetropi ve astigmatizma olarak sınıflandırılabilir.

SEMPTOMLAR VE BULGULAR: Miyoplarda göze paralel olarak gelen ışınlar retinanın önünde toplanır bu nedenle hastalar uzağı bulanık görürler. Hipermetropide göze paralel olarak gelen ışınlar retinanın arka kısmında odaklanırlar bu nedenle hastaların öncelikli şikayeti yakını net görememektir fakat yüksek hipermetropilerde hastalar uzağı da bulanık görürler.Astigmatizmada kornea ya da lensin kırıcılıklarının her açıda aynı olmaması nedeniyle göze gelen ışınların retinada tek bir odak noktası oluşturamamasına bağlı bulanık görme şikayetleri olur. Bu hastalar özellikle dikkat gerektiren işlerle uğraştıklarında ( kitap okuma, bilgisayar ekranına bakma, televizyon izleme vs..)gözlerde ağırlık hissi, baş ağrısı şikayetleri yaşayabilirler.

SEBEPLER VE RİSK FAKTÖRLERİ:  Gözün ön arka uzunluğunda, kornea ya da lensin eğriliklerinde normalden sapmalara bağlı olarak refraksiyon kusurları görülür. En önemli risk faktörü ailevi kalıtımın olmasıdır.

YARDIMCI TETKİKLER VE TANI: Otorefraktometrik ya da skiaskopik muayenelerde numaralar tespit edilir, belli mesafelerden hastaların görme keskinliklerine bakarak refraksiyon kusurları uygun merceklerle tashih edilir.

TEDAVİ: Hastaların tercihleri ve göz muayenesinin uygunluğuna göre refraksiyon kusurları gözlük camları, kontakt lensler ile tashih edilir. Cerrahi olarak ta değişik tekniklerle korneal yüzeylere lazer uygulanarak, göz içerisine lens konularak refraksiyon kusurları düzeltilebilir