TANIM:  Korneanın dikliğinin arttığı (korneanın öne doğru konik tarzda sivrilmesi), kalınlığının inceldiği, düzensiz astigmatizma ile karakterize ilerleyici bir hastalıktır.

SEMPTOMLAR VE BULGULAR: Hastalar giderek artan düzensiz miyop-astigmatizmaya bağlı görmede azalma şikayeti ile kliniğe başvururlar. Genellikle asimetrik olmasına rağmen her iki gözünde tutulumu söz konusudur. Hastalık puberte döneminde başlayıp 30-40. yaşlara kadar yavaşça ilerleyebilir. Direkt oftalmoskopta yağ damlası reflesi, skiaskopide makas reflesi, derin stromada ince dikey çizgilenme (vogt çizgileri), kon tabanında demir birikimi( fleischer halkası),korneal incelme, kornea dikliğinde artış gibi muayene bulguları vardır.

SEBEPLER VE RİSK FAKTÖRLERİ: Down, Turner, Ehlers Danlos, Marfan, atopi, osteojenezis imperfekta, mitral valv prolapsusu, mental gerilik gibi sistemik hastalıklarla beraber olabilir. Vernal keratokonjonktivit, mavi sklera, aniridi, ektopia lentis, leberin konjenital amarozisi, retinitis pigmentoza gibi oküler hastalıklarla beraber olabilir.

YARDIMCI TETKİKLER VE TANI: Tanı klinik hikaye ve muayene ile konulur. Tanının kesinleşmesi ve hastalığı ilerleyişinin takibinde korneal topografı, keratometri, pakimetri kullanılır.

TEDAVİ: Erken dönemde gözlükler, gözlüklerden fayda görülmediği dönemler sert kontakt lensler (keratokonik lensler) kullanılır. Görmenin belirgin şekilde azaldığı ileri dönem olgularda kornea nakilleri yapılabilir. Son yıllarda tedavi protokolüne dahil olan korneal “cross-linking” , korneal halka tedavileri de erken orta dönemde uygulanabilen cerrahi tedavilerdir.