TANIM: Göz içi sıvının dolaşımının engellenmesi yada dışa akımınında direncin artması sonucu göz içi basıncının gözün tolere edebileceği düzeyin üzerine çıkması  ve buna bağlı geri dönüşsüz görme siniri harabiyeti ile karakterize hastalıklar gurubudur.

SEMPTOMLAR VE BULGULAR: Açık açılı glokom tipinde ileri devrelerde gözde  görme kaybı gelişene kadar hastalık herhangibir belirti vermez. Hastalığın ilerleme süreci genellikle çok yavaştır ve öncelikle hastanın kendisinin farkına varmadığı görme alanında bozulmalarla hastalık kendini gösterir.

Akut açı kapanması tipinde göz içi sıvının dolaşımının engellenmesi sonucu göz içi basıncı hızla yüksek seviyelere çıkar. Bu durumda bulanık görme, ışık çevresinde renkli halkalar görme , göz içinde ve çevresinde şiddetli ağrı hissi, gözde kızarıklık,mide bulantısı ve kusma görülebilir.

Doğuştan glokomlu vakalarda gözlerde sulanma , korneanın çapının büyük olması ve  saydamlığını yitirmesi bulguları vardır.

SEBEPLER VE RİSK FAKTÖRLERİ:  Primer açık açılı glokomda ileri yaş, zenci ırk, pozitif aile hikayesi, diyabet, düşük kan basıncı ve myopi risk faktörleridir.

Primer açı kapanması glokomunda ileri yaş, sarı ırk, pozitif aile hikayesi, bayan cinsiyet risk faktörleridir.

Bunların dışında göz travmalarına , göz içi iltihaplanmalarına, steroid kullanımına ,lense,iris neovaskülarizasyonuna , göz ön segmentindeki yapısal değişikliklere bağlı glokom gelişebilmektedir.

YARDIMCI TETKİKLER VE TANI : Göz içi basınçlarının ölçümü ile biyomikroskobik optik disk ve gonyoskopik açı muayenesi sonrası şüphe duyulan hastalarda görme alanı, göz tomografisi ile görme sinir liflerinin analiziyle tanı konulur.

TEDAVİ: Primer açık açılı glokomda medikal tedaviler  oldukça başarılıdır, medikal tedavilerin yanısıra lazer trabekuloplasti bunlara yanıt alınamayan durumlarda da trabekülektomi cerrahisi yapılabilir.

Primer açı kapanması glokomunda tedavi cerrahidir. Cerrahi öncesinde medikal tedavi, lazer iridoplasti ve lazer iridotomi uygulanabilir.

İkincil glokomlarda altta yatan hastalığa göre medikal tedaviler veyahut cerrahi tedaviler uygulanabilir.