Toplumda karşılaşılan kanser türleri arasında cilt kanseri en yaygın görülen kanser türlerindendir. Birçok cilt kanseri bulunur ve her biri görüntüde farklılık gösterebilir. Biyopsi sonucunda cilt kanseri tespiti durumunda ileri tedavi gerekebilir. Erken teşhisle cerrahi tedavi yeterli olabilir. Kanserin ilerlemiş safhalarında (farklı organlara yayıldığı durumlarda) tedavi protokolü değişir. Tedavi; cilt kanseri tipine, büyüklüğüne ve geliştiği bölgeye göre veya hastanın ihtiyacına göre değişkenlik gösterir.

Cilt Kanserinde En Çok Risk Altında Olanlar 

  • Açık ten rengi olan kişiler
  • Mesleki olarak uzun süre güneşe maruz kalanlar (çiftçi, denizci, inşaat işçileri)
  • Radyasyon tedavileri, arsenik gibi bazı kimyasal maddelere maruz kalanlar
  • Genetik faktörler (ailesinde cilt kanseri olan kişilerde kansere yakalanma riski, normal popülasyona göre daha fazladır)

Tanı nasıl konuluyor?

Çıplak gözle ya da dermatoskop isimli cihazla muayene yapılır. Sonra da benin çıkartılmasına ya da biyopsi alınıp alınmaması gerektiğine karar verilir. Risk faktörü saptanır. Risk olsa da benin erken dönemde çıkartılması hastalığın tedavisi için yeterlidir.  Tüm kanserler içinde cilt kanserleri yüzde 40’lık bir orana sahiptir. Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan bir çalışmada her 5 kişiden birinde cilt kanseri gelişme riski olduğu saptanmıştır. Cilt kanseri görülen bir kişide tekrar kanser oluşma riski yüzde 44’tür.

Özellikle ani ve yüksek dozdaki güneş çok önemlidir. Özellikle yanık yapacak boyutta kızarma, soyulma gibi durumlar, deri kanserine dönüşme riskini artırır. Hücre tipini bozarak atipi yaratır. Özellikle koyu renk melanin içeren benlerde daha fazla risk bulunur. Hücre yapısı bozulunca kanser riski de artar. Güneş ışınlarından özellikle ultraviyole A ışınları daha riskli ışınlardır. Ne yazık ki kullandığımız güneş koruyucular da ultraviyole B ışınlarına göre belirlenmiş faktörler yer alır. Güneş koruyucu kullanırken üzerinde “Ultraviyole (UVA ve B)” yazması gerekir.

Bu belirtiler varsa hemen doktora!

  • Ben aniden büyüdüyse
  • Konturları düzensizleştiyse, şekli bozulduysa
  • Rengi kuzguni siyah yani koyu siyaha döndüyse
  • Subjektif belirtiler eşlik ediyorsa (Yanma, kaşınma, ağrı)