Kulak çınlaması (Tinnitus) nedir?

Kulak çınlaması (tinnitus), Latince “çınlamak” anlamına gelen “tinnire” kelimesinden türetilmiş bir tıbbi terimdir. Bireyin, bir ya da her iki kulağında ya da kafasında, ara ara ya da sürekli duyduğu cırcır böceği sesi, kuş sesi, ıslık sesi, metale vurulurmuş gibi bir ses ya da zil sesi olarak tanımladığı, bazen dışarıdan da işitilebilen bir ses duymasıdır.

 

Kulak çınlaması, her yaştan insanda görülebileceği gibi daha çok erişkinlerde kendini göstermektedir. Yüksek gürültüye maruz kalan çocuklarda da erken dönemde çınlama ortaya çıkabileceği için ailelerin bu konuda bilinçli olması gerekmektedir. Çocuklarını bu tür gürültülere maruz kalabilecekleri ortamlara sürekli olarak götürmemeli, götürdüklerinde ise hoparlörden mümkün olduğunca uzakta tutmaya gayret etmelidirler.

 

Tinnitus, tek başına bir hastalık ismi değil, işitme sistemindeki bir bozukluğun işaretidir. Kulak çınlamaları temelde iki ana başlık altında incelenmektedir.

 

 • Objektif çınlamalar: Başkaları tarafından da duyulabilen çınlamalardır.
 • Subjektif çınlamalar: Sadece hasta tarafından duyulan çınlamalardır.

Objektif çınlamalı hastalar, çınlama hastalarının çok küçük bir kısmını oluşturur ve bu grupta çınlama sebebi tespit edilebilir ve tedavi mümkün olabilir. Subjektif çınlamalar ise hastaların çok büyük bir kısmını oluşturur. Sebep; çoğunlukla yaşa bağlı işitme kaybı, sürekli yüksek sese maruz kalma, ani ses travması ya da iç kulağa toksik ilaç kullanılması olabilir

Kulak çınlamasına neden olan sebepler özetle şunlardır:

 • Gürültüye bağlı çınlama
 • Bazı ilaçların kullanımına bağlı çınlama
 • Kulak enfeksiyonları
 • Çene eklem problemleri
 • Presbiakuzi
 • Kardiyovasküler hastalıklar
 • Kafa ya da boyun travması
 • Meniere hastalığı
 • Otoskleroz
 • Bazı tümörler
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formSubmit