Bir yılda en az 7 defa veya iki yıl üst üste her yıl en az 5 defa geçirilen akut tonsillit atakları, kronik tonsillit olarak tanımlanır. Bu sayılar aileden alınmakta ve çoğu zaman sağlıklı olamamaktadır. Hekimin ailenin verdiği anamnez konusunda kuşkusu varsa hastayı kendisi takibe almalıdır.

 

KRONİK TONSİLLİTTE CERRAHİYE NE ZAMAN BASVURULUR

Obstrüksiyon

  • -Obstrüksiyon ile birlikte tonsiller hiperplazi
  • -Uyku apnesi ve uyku bozuklukları
  • -Üst solunum yollarının daralması ile sonuçlanan ağır derecede oro-fasiyal ve dental bozuluklar
  • konuşma bozuklukları

 

-.Enfeksiyon

  • -Rekürren ve kronik tonsillit
  • -Tonsillit ile birlikte

* peritonsiller abse

* servikal lenf nodu absesi

  • -Kronik tonsillit ile birlikte

* sürekıi boğaz ağrısı

* palpasyona duyarlı servikal adenit

* halitozis

  • -Tonsillolitiyazis
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formSubmit