Göz Tembelliği

Gözlerin bir veya her ikisinde görme azlığına sebep olabilecek herhangi bir yapısal anormallik yokken az görme olarak tarif edilebilir.

Pterjium

Bulber konjonktivada (gözün beyaz kısmı) genelde nazal (buruna yakın olan kısım) taraftan korneaya doğru ilerleyen beyaz-kırmızı renkte anormal fibrovasküler dokudur.

Maküla Ödemi

Maküler ödem merkezi görme kaybının en sık sebeplerinden birisidir.

Üveit

Gözümüzün içinde gözü besleyen damardan zengin uvea dokusunun iltihabıdır. Üveitler gözde etkiledikleri yere bağlı olarak değişik isimlerle adlandırılırlar.

Retinal Damar Tıkanıklıkları

Retinada atar ve toplardamarlardan oluşan son derece yaygın damarlar sistemi bulunmaktadır.

DİABETİK RETİNOPATİ

Diyabet diğer adıyla şeker hastalığı, pankreas dokusundan salgılanan insülin hormonunun eksikliği veya etkisizliği sonucu kan şekerinin yükselmesine bağlı oluşan bir küçük damar hastalığıdır.

Göz İçi Kanamaları

Göz içinde ki jöle kıvamlı sıvı (vitreus) içerisine olan kanamalardır.

Katarakt

Göz merceğinin şeffaflığını yitirerek bulanıklaşmasına katarakt denir.

Gözyaşı Kanalı Tıkanıklığı

Doğumsal ya da sonradan oluşan gözyaşı drenaj sisteminin herhangi bir bölgesinde oluşan tıkanıklıktır.

Keratokonus

Korneanın dikliğinin arttığı (korneanın öne doğru konik tarzda sivrilmesi), kalınlığının inceldiği, düzensiz astigmatizma ile karakterize ilerleyici bir hastalıktır.

Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu

Gözün merkezi görme noktası olan makula (sarı nokta) nın bir hastalığıdır.

Göz Kuruluğu

Göz yaşının eksik salgılanmasına ya da yeterli salgılanan göz yaşının stabilitesinin bozuk olmasına bağlı görülen klinik durumdur.

Kırma Refraksiyon Kusurları

Uzaktaki bir nesneden göz paralel olarak gelen ışınların retinaya ( gözün ağ tabakası)

Renk Körlüğü

Renk körlüğü belirli renkleri, kısmen veya tamamen görememeye verilen genel bir addır.

Glokom

Göz içi sıvının dolaşımının engellenmesi yada dışa akımınında direncin artması sonucu göz içi basıncının gözün tolere edebileceği düzeyin üzerine çıkması

Retina Dekolmanı

Retina gözün iç bölümünü kaplayarak, görüntü uyaranlarını görme siniri aracılığıyla beyne ileten tabakadır (ağ tabaka)